TOP

Deze festivalorganisaties gaan het niet meer hebben over MIVAs

Hoofdbeeld: De eerste Onbeperkt Feest Koplopers tijdens ADE Green 2022, foto van Marco Scheurink.

Het woord MIVA – oftewel mindervalide – wordt in de festival industrie vaak gebruikt in de context van faciliteiten voor bezoekers met (mobiliteits)beperkingen. Zowel richting het publiek als in draaiboeken en vergunningen wordt vaak gesproken over een MIVA-Deck, MIVA-Toilet, MIVA-parkeerplaats of MIVA-ingang. Begrijpelijk: het is een kort en makkelijk toe te passen woord. 

17 Nederlandse festivalorganisaties* hebben in samenspraak met Handicap NL en Green Events besloten om vanaf 2024 de term ‘MIVA’ te vermijden. Waarom en hoe lees je in dit artikel.  

* De organisaties zijn: Amsterdam Open Air, Amsterdam Roots, Awakenings, Bevrijdingspop Haarlem, Drift, ESNS, Grachtenfestival, Milkshake, Oerol, Opwekking, Paaspop, STRAF_WERK, Theaterfestival Boulevard, SOENDA, Vunzige Deuntjes en Wonderfeel. Het is nog steeds mogelijk om als koploper aan te sluiten bij deze organisaties die zich inzetten voor een toegankelijkere festivalindustrie – neem contact op voor de mogelijkheden!

MIVA: een kwetsende term? 

Hoewel het een handige term lijkt, kan ‘MIVA’ als denigrerend worden ervaren. De woorden invalide, mindervalide en andersvalide lijken naar de waarde van iemand te verwijzen: valide betekent geschikt of geldig. Hoewel er mensen met beperking zijn die de term niet als vervelend of kwetsend ervaren, zijn er ook genoeg mensen die het woord ‘mindervalide’ interpreteren als ‘minderwaardig’. Wil je aan je festivalbezoekers overbrengen dat mensen met een beperking minder waard zijn? Nee. Dan is het vanzelfsprekend om deze omstreden term te vermijden in je externe en interne communicatie.  

Inclusief communiceren gaat verder dan alleen de term MIVA vervangen.

Is MIVA écht toegankelijk?

MIVA wordt in de praktijk als toegankelijkheids-verzamelterm gebruikt, terwijl er diverse vormen van beperkingen zijn. Wenselijker is te beschrijven in hoeverre, en voor wie iets toegankelijk is. Juist in vergunningen en online communicatie betekent dit dat je kritischer en concreter moet zijn: voor wie is je festival eigenlijk toegankelijk? Simpelweg een aangepast toilet plaatsen betekent nog niet dat iemand in een rolstoel écht een leuke festivalervaring gaat hebben.

Als je organisatie echt bezig is met toegankelijkheid, is je taalgebruik waarschijnlijk specifieker en zul je de term MIVA helemaal niet hoeven te gebruiken. 

Wat is het alternatief? 

Een aantal koplopers van Onbeperkt Feest zetten al langer in op inclusievere termen. De basisgedachte is: toegankelijkheid is voor iedereen bevorderlijk, niet alleen voor mensen met een beperking. Denk aan ​​bezoekers met een kinderwagen of kleine kinderen, bezoekers of artiesten met bagage (bijv. rolkoffers), of crew met een aflevering van grote spullen.

Benoem wat het is, en geef aan wie prioriteit krijgt om ervan gebruik te maken. Hier een aantal voorbeelden:

MIVA Entree

Extra Brede Entree / Extra Wide Lane
prioriteit voor mensen met een rolstoel of kinderwagen

MIVA Deck

Toegankelijk Kijk Dek / Accessible Viewing Deck
prioriteit voor mensen met een rolstoel en slecht ter been

MIVA Parkeerplek

Prioriteit Parkeerplek / Priority Parking Place
Gereserveerd voor mensen met rolstoel en slecht ter been, alleen beschikbaar op aanvraag.

MIVA Toilet

Extra Ruim Toilet / Extra Large Toilet
Rolstoeltoegankelijk Toilet / Wheelchair Accessible Toilet
prioriteit voor mensen met rolstoel en mensen met jonge kinderen

MIVA Calamiteiten

Calamiteitenplan voor mensen met een beperking 

MIVA Ticket

Extra Support Ticket
Ticket Rolstoelgebruiker
Ticket Auditieve beperking

MIVA Balie

Extra Support Balie
Toegankelijke Support Balie
Extra faciliteiten, informatie & support voor iedereen

Een focus op acties, niet alleen op taalgebruik

Uiteindelijk is het meest belangrijke: concrete acties om ervoor te zorgen dat alle bezoekers een plezierige festivalervaring hebben. Iedereen wil op een event goed kunnen zien welke ingang je moet nemen, waar je naar het toilet kunt, waar je het programma kan beleven, en waar andere voorzieningen zijn – dat is wat vooral telt. Maak daarom je festivalterrein toegankelijk(er), en implementeer toegankelijkheid in je evenementen organisatie

Werk je in de evenementenindustrie en wil je meedoen?

Door af te stappen van de term ‘MIVA’ breng je als organisatie een bewustwordingsbeweging op gang. Het gaat erom mensen aan het denken te zetten over wat echte toegankelijkheid inhoudt en hoe dit kan worden verbeterd. 

Alle 17 koplopers hebben hun commitment gegeven andere bewoording door te voeren – denk aan signing, leveranciers van sanitair, draaiboeken & diensten, en (online) communicatie. Ben jij een evenementen-, festivalorganisator, leverancier of werk je in de festival industrie, doe mee! 

Ga met je afdeling communicatie in gesprek en vervang de term.

Ga met de diensten & vergunningverlener in gesprek en vervang de term in interne documenten.

Ga met je (sanitair) leveranciers in gesprek en laat hen de term volledig vervangen zowel in de signing als online(sales) pagina’s van beschikbare producten en services.

Doe je mee? Stel ons op de hoogte en laat het weten aan tinha@greenevents.nl.  

Dit artikel is geschreven vanuit Onbeperkt Feest, een samenwerking tussen Green Events, HandicapNL en 25 koplopers en supporters uit de Nederlandse evenementenindustrie om festivals toegankelijker te organiseren. De meeste voorbeelden komen uit de groep koplopers van Onbeperkt Feest. Organiseer jij een festival in de buitenlucht en wil je koploper of supporter worden? Lees hier meer of neem direct contact op met tinha@greenevents.nl over de mogelijkheden.

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com