TOP
Image Alt

Advies

Van uitdaging naar impact

Samenwerking en kennisdeling binnen de sector vormen de kern van alles wat we doen. Na een decennia van (inter)nationale samenwerkingsprojecten durfen wij te stellen: wij kunnen je helpen te verduurzamen en meetbare resultaten te behalen.

Maatwerk

In onze advies- en strategieprogramma’s voor organisatoren, merken, leveranciers en bureau’s draait het om de praktijk en resultaten. De programma’s kunnen op twee manieren worden uitgevoerd: wij leiden en documenteren het project, of jij neemt de leiding en wij staan je coachend bij.

Rapportage & Certificering

Of je nu als grotere organisatie onder de Europese CSRD valt, of als kleiner initiatief duurzaamheid wilt benadrukken – wij ondersteunen je met het opstellen van rapportages volgens de richtlijnen van CSRD, GRI, SDG, MVO of ESG. Bovendien helpen we je bij het kiezen van de juiste certificering, zoals Green Key, A Greener Future, LEED of ISO 2012. Wij adviseren je graag en kunnen zelfs een proefaudit regelen. Met onze begeleiding kun je met vertrouwen je duurzaamheidsimpact communiceren.

Advies voor Organisatoren & Merken

Je wilt verduurzamen, maar weet niet waar te beginnen. Wat zijn de specifieke uitdagingen die spelen in jouw (evenementen) organisatie of bedrijf? Als je dit niet helemaal zeker weet, helpen wij je dit concreet te maken. Zodra je uitdagingen en doelen duidelijk zijn, stelt ons team een gedetailleerd plan van aanpak op in drie fasen. Wij kunnen daarnaast zorgen dat je duurzaamheidsstrategie wordt uitgewerkt in een passende communicatiestrategie.

Optioneel: Interne Begeleidingstrajecten

Specifiek voor grote corporate bedrijven bieden we interne begeleidingstrajecten aan om duurzaamheid te integreren in de bedrijfscultuur en -processen.

Fase 1: De huidige situatie

We onderzoeken de huidige stand van zaken binnen jouw organisatie en brengen de impact in kaart. In deze nulmeting kijken we naar ecologische, sociale en economische thema’s; maar laten wij ook zien hoe deze zich verhouden tot (toekomstige) Nationale en Europese wetgeving.

Fase 2: Duurzaamheidsstrategie

We ontwikkelen en formuleren een krachtige duurzaamheidsstrategie op maat, en een concreet actieplan om jouw doelen te bereiken. Op welke manier kan je écht positieve impact maken? Wij kijken naar quick-wins en langetermijn.

Fase 3: Implementatie

We gaan samen aan de slag om impact te maken en streven naar duurzame resultaten. Green Events helpt jouw organisatie met de borging van alle nieuwe afspraken, activiteiten en projecten. Na elke cyclus evalueren we wat er is bereikt en passen we indien nodig het plan aan.

Advies voor Gemeentes en Overheid

In verschillende gemeentelijke begeleidingstrajecten werken we al met de 5 grootste Gemeenten samen aan verduurzaming van evenementen. Wil jouw gemeente of afdeling evenementen ook verduurzamen? Green Events kan helpen om beleid praktisch uit te voeren, bijvoorbeeld in het inkoopbeleid, in de evenementenvergunning of locatieprofielen.

1

Inspiratiesessie

We beginnen met een inspirerende sessie om je te informeren over de mogelijkheden en voordelen van duurzame evenementen binnen jouw gemeente.

2

Strategie & Doelstellingen

Samen bepalen we heldere doelen en ontwikkelen we een strategie om deze te bereiken, afgestemd op de lokale, specifieke behoeften en mogelijkheden.

3

Actieplan & Uitvoering

We vertalen de doelstellingen naar concrete actieplannen en bieden ondersteuning bij de uitvoering, waaronder inhoudelijke workshops en begeleiding.

4

Evaluatie & Kennisdeling

We evalueren regelmatig de voortgang en resultaten, en delen onze kennis en ervaring om continu te blijven leren en verbeteren.

Advies voor Leveranciers en Bureau’s

Werk je in opdracht voor verschillende evenementen en heb je een gestandaardiseerde aanpak nodig? Wij zijn er om je te helpen bij het identificeren van de specifieke uitdagingen die spelen in jouw bedrijf, en stellen een plan op dat hierop is afgestemd. Hierin houden wij rekening met actuele regelgeving, zoals de aanstaande emissievrije zones vanaf 2025. Daarnaast helpen wij je bij het waarborgen van naleving van de CSRD-verplichtingen van je grotere klanten. Als leverancier of bureau dien je immers data aan te leveren over de impact van je activiteiten. Wij staan klaar om je te ondersteunen bij het opzetten van een systeem dat deze data nauwkeurig vastlegt en rapporteert, zodat je aan alle vereisten voldoet en tegelijkertijd jouw duurzaamheidsdoelstellingen kunt behalen.

Fase 1: De huidige situatie

We onderzoeken de huidige stand van zaken binnen jouw organisatie en voeren een impactmeting uit.

Fase 2: Duurzaamheidsstrategie

We ontwikkelen en formuleren een duurzaamheidsstrategie op maat, en een concreet actieplan om jouw doelen te bereiken.

Fase 3: Implementatie

We gaan samen aan de slag om impact te maken en streven naar duurzame resultaten. Na elke cyclus evalueren we wat er is bereikt en passen we indien nodig het plan aan.

Samenwerken

Wil jij ook impact maken? Werk met ons! Ons hart klopt sneller van opdrachten waarmee wij positieve impact kunnen maken – samen verduurzamen we de evenementenindustrie.