TOP
Image Alt

Privacy & cookies

Doel

Greenevents verwerkt mailadressen via de website om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en nieuws van GreenEvents. Via de gestuurde nieuwsbrieven is het altijd mogelijk uzelf, te allen tijde, uit te schrijven. Wanneer u gebruik wilt maken van onze gratis kennisbank leggen wij uw naam, bedrijfsnaam, gebruikersnaam en wachtwoord vast. Deze gegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt en worden niet verstrekt aan derden.

Informatie

Wanneer er persoonsgegevens van u, door ons, worden verwerkt geven we duidelijk aan voor welke doeleinden deze worden gebruikt

Beveiliging

GreenEvents zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn

GreenEvents bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens GreenEvents van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. GreenEvents behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan GreenEvents vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG).

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als GreenEvents uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die GreenEvents digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt GreenEvents vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG).

U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk versturen naar

Green Events Nederland
Verzoek privacyrechten
NDSM-Plein 32
1033 WB Amsterdam

Cookies

GreenEvents maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage. U kunt ervoor kiezen geen gebruik te maken van cookies.

Session cookies

Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

JavaScript

We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulieren

We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken.

De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als sessioncookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Website statistieken

Wij gebruiken GoogleAnalytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Hiertoe verzamelen wij, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 30 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor het statistiekenprogramma. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Deze pagina is bijgewerkt op 01-08-2019 en gereviewed door BeschermUwGegevens