TOP

Onbeperkt Feest: Koplopers & Supporters

HandicapNL en Green Events jagen met Onbeperkt Feest een nieuwe beweging in de evenementensector aan. Met 15 toonaangevende (outdoor) festivalorganisatoren vormen wij een groep van koplopers waarmee wij samen (nieuwe) maatregelen en oplossingen inzetten, en hiermee de hele sector inspireren. Zo werken we aan een inclusieve sector, gaan we uitsluiting tegen en zorgen we voor minder vooroordelen. Lees hier meer over Onbeperkt Feest.

Dit zijn de koplopers van Onbeperkt feest

Amsterdam Open Air

De belofte van Amsterdam Open Air

 • Voor een optimale festivalbeleving willen we in 2024 ons festivalterrein rolstoelvriendelijk maken en andere basisvoorzieningen treffen voor onze bezoekers met een beperking.
 • Wij faciliteren een prikkelarme ruimte voor mensen die even rust en minder prikkels willen.

Amsterdam Roots

De belofte van Amsterdam Roots Festival

 • In 2024 zal een groot deel van het festivalprogramma te beleven zijn op basis van beweging, trilling en gebarentolk zodat onze bezoekers met auditieve beperking ook van concerten en performances kunnen genieten.
 • Daarnaast gaan we het festivalterrein rolstoelvriendelijk maken en zullen we mensen – die af en toe even rust nodig hebben- faciliteren door o.a. prikkelarme ruimtes in te richten.
 • Speciale aandacht zal uitgaan naar het kinderprogramma door zo inclusief mogelijke programma’s en workshops aan te bieden zodat ook alle kinderen zich welkom voelen bij Amsterdam Roots Festival.

Awakenings

De belofte van Awakenings

 • We gaan in kaart brengen waar de behoefte ligt van mensen met een beperking en hierop een meerjarenplan ontwikkelen.
 • Voor 2023 zullen we de basis behoefte aan fysieke toegankelijkheid uitbreiden en een prikkelarme ruimte creëren voor onze bezoekers.

Bevrijdingspop

De belofte van Bevrijdingspop Haarlem

 • Op tijd en helder communiceren (website, social & persbericht) wat wel/niet toegankelijk is qua programmering & festivalterrein
 • Verkennen wat de mogelijkheden zijn qua toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking
 • Prikkelarme ruimte inrichten
 • De huidige voorzieningen van toegankelijkheid gefaseerd/stapsgewijs uitbreiden en verdiepen

Chasing the Hihat

De belofte van Chasing the Hihat

 • Via de website zullen wij duidelijke informatie verstrekken over de (on)toegankelijkheid van de verschillende locaties en programmaonderdelen op het festivalterrein en over de aanwezige faciliteiten.
 • We gaan door met het faciliteren van speciaal gereserveerde parkeerplaatsen dicht bij de entree, een prikkelarme ruimte, rolstoel toegankelijke toiletten en afgezette dekjes en dansruimtes bij de stages voor rolstoelgebruikers en hun vrienden en/of begeleiders.
 • Wij zullen extra inspanning leveren om goed bereikbaar te zijn voor alle vragen die we krijgen rondom de toegankelijkheid van ons festival. In 2024 gaan we in kaart brengen welke behoeften onze festival deelnemers met een beperking hebben, en of wij hier nog aanvullend iets in kunnen voorzien in de komende jaren.

Drift

De belofte van Drift

 • In gesprek gaan met onze bezoekers en behoeften van mensen met een beperking inventariseren. Op basis daarvan komt er een meerjarenplan
 • Behoefte naar prikkelarme ruimte bij de bezoekers inventariseren
 • Heldere communicatie vooraf aan het event wat wel / niet toegankelijk is (terrein + programma)
 • Toegankelijkheid meenemen in on-event signing

Elevation Events

De belofte van Elevation Events

 • Onderzoeken waar de behoefte bij de doelgroep wbt toegankelijkheid ligt.
 • Communicatie en informatievoorziening voor toegankelijkheid uitbreiden en aanpassen op de website
 • De faciliteiten die we nu hebben qua toegankelijkheid onder de loep nemen en aanpassen waar mogelijk

Eurosonic Noorderslag

De belofte van ESNS

 • We hebben een werkgroep en adviesraad om plannen voor de doelgroep passend te maken en dit proces te verankeren in de organisatie.
 • We willen de toegankelijkheid van ESNS verbeteren op locaties, stadspodia en tussenliggende routes, inclusief design in communicatie.
 • We bieden uitgebreide toegankelijkheidsinformatie op onze website en zijn bereikbaar voor begeleiding, met heldere preventieve informatie over ons programma.
 • Onze conferentie heeft een schrijftolk en ons publieksprogramma een gebarentolk.
 • We versterken de sociale veiligheid van onze bezoekers tijdens het event.

Grachtenfestival

De belofte van Grachtenfestival

 • Het Grachtenfestival wil een muziekfestival zijn waar iedereen zich welkom voelt. We zullen daarom onze digitale toegankelijkheid gaan vergroten: via de website zullen wij duidelijk aangegeven welke concertlocaties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en welke faciliteiten aanwezig zijn op welke locatie. Daarnaast zijn we van plan om in 2023 niet alleen visuele middelen in te zetten om onze programmering aan te geven en maken wij budget vrij om onze website toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking (radiospot en voorleesfunctie op onze website);
 • Wij zullen extra inspanning leveren om goed telefonisch bereikbaar te zijn voor alle vragen die we krijgen rondom de toegankelijkheid van ons festival. In 2023 gaan wij in kaart brengen welke behoeften onze festival deelnemers met een beperking hebben, en of wij hier nog aanvullend iets in kunnen voorzien in de komende jaren.

Milkshake

De belofte van Milkshake

 • 2023 – wij willen voor doven & slechthorende tijdens live pop artiesten graag een een tolk op scherm laten zien.
 • 2023 – wij willen voor mensen met beperking een speciale informatie verstrekken over het festival zodat zij weten waar ze aan toe zijn en optimaal van het event kunnen genieten.

Oerol

De belofte van Oerol

 • We vergroten de fysieke toegankelijkheid van Oerol, binnen de mogelijkheden van Terschelling.
 • We zorgen voor goede informatie over toegankelijkheid op de website en bieden een ‘Advies op Maat’ loket voor Oerol bezoekers met een beperking.
  We spannen ons in om meer toegankelijke accommodaties beschikbaar te hebben tijdens Oerol.
 • We bieden, net als in eerdere edities, een programmering met een Nederlands Gebarentaal Tolk of een schrijftolk.
 • Als proef bieden we, in samenwerking met ‘Komt het Zien’ een programma voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Opwekking

De belofte van Opwekking

 • We hebben diverse, uitgebreide voorzieningen voor mensen met een beperking zoals speciale programmering, overnachtingen, rolstoelvriendelijke podia en sanitaire faciliteiten.
 • Daarnaast willen we verkennen of we onze bestaande voorzieningen in toegankelijkheid kunnen uitbreiden met overnachtings- en verblijfsmogelijkheden voor mensen die specialistische extra care nodig hebben.
 • Ook willen we graag rolstoelen aanbieden aan ouderen of mensen die heel slecht ter been zijn zodat zij ook een optimale festivalbeleving hebben.

Paaspop

De belofte van Paaspop

 • De kennis en ervaringen die we al hebben op het gebied van het toegankelijk voor mensen met een beperking willen we graag uitbreiden en uitwisselen met andere festivalorganisatoren.
 • De basisbehoefte aan fysieke toegankelijkheid willen we stapsgewijs uitbreiden met voorzieningen voor mensen met een andere beperking waar we nu nog geen zicht op hebben.

STRAF_WERK

De belofte van STRAF_WERK

 • De komende jaren willen we STRAF_WERK volledig rolstoel toegankelijk maken en inzetten op een prikkelarme ruimte.
 • Ook willen we festivalbezoekers én collega organisatoren bewust maken van de mogelijkheden, met kleine aanpassingen kun je veel bereiken: quick wins.
 • We willen ook een festivalbeleving aan een groep met beperking aanbieden die anders niet naar een festival zou gaan of durft te gaan. Bijvoorbeeld met een uur eerder en/of een dagbeleving.

Theaterfestival Boulevard

De belofte van Theaterfestival Boulevard

 • We blijven werken aan de fysieke toegankelijkheid met ervaringsdeskundigen en theater-/dansmakers.
 • Onze website richten we in volgens Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) met heldere informatie over de (on)toegankelijkheid van programma’s en locaties.
 • We blijven tolken inzetten, hosten het Gebarencafé, en zetten audiodescripties en meet & feels in voor blinden en slechtzienden.
 • We hebben programma voor mensen met prikkelgevoeligheid, en cognitieve of
  geestelijke beperking.

Vunzige Deuntjes

De belofte van Vunzige Deuntjes

 • We focussen ons op heldere informatie vooraf betreft de toegankelijkheid van ons festival, zodat men een weloverwogen keuze kan maken om het festival te bezoeken en niet voor verrassingen komt te staan.
 • We gaan in kaart brengen waar de behoefte ligt van mensen met een beperking en hierop een meerjarenplan ontwikkelen.
 • Voor 2024 en de jaren daarop zullen we de basisbehoefte aan fysieke toegankelijkheid uitbreiden.

Wonderfeel

De belofte van Wonderfeel

 • Naast onze bestaande basisvoorzieningen in toegankelijkheid willen we de mogelijkheden verkennen voor festivalbezoekers met een visuele en auditieve beperking.
 • We willen graag een prikkelarme ruimte creëren op het festivalterrein.
 • Op onze website willen we nadrukkelijk informatie aanbieden over de toegankelijkheid van festivalprogramma’s en -terreinen.

Dit zijn de supporters van Onbeperkt Feest

De volgende organisatoren onderschrijven de doelstelling en zijn onderdeel van Onbeperkt Feest in het Green Events Network, en kunnen hier vragen stellen aan onze experts en ideeën met elkaar delen. 

Meedoen?

Organiseer jij een muziekfestival in de buitenlucht en wil je koploper  worden? Of wil je supporter worden? Neem contact op met tinha@greenevents.nl over de mogelijkheden. 

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com