TOP
Image Alt

Duurzaamheidsladder Evenementen

Waarom een Duurzaamheidsladder?

Uit verschillende hoeken van de evenementensector signaleren we de behoefte tot het landelijk harmoniseren van duurzaamheidsregels/vergunningsvoorwaarden voor evenementen. Daarom hebben we het initiatief genomen voor de gezamenlijke ontwikkeling van de Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE).

Wat is de DLE?

De Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE) geeft invulling aan de landelijke behoefte tot harmonisering van duurzaamheidscriteria voor evenementen – o.a. bij gemeenten, organisatoren en leveranciers.

De DLE is een motiverend, integraal groeimodel. Een evenement organisator kan zelf inschatten op welke trede zij acteert en naar welke trede zij wil toegroeien – gebaseerd op reeds ontwikkelde criteria in bestaande bronnen. 

Twee belangrijke opgenomen modellen zijn de Green Deal Circular Festivals en de Future Festival Tools. Hiermee ‘landen’ deze modellen en wordt praktische toepasbaarheid en doorontwikkeling gewaarborgd.

Aan de slag met de DLE?

Dat kan! De Duurzaamheidsladder Evenementen is toepasbaar voor evenementen, festivals, maar ook voor gemeenten, organisaties en leveranciers. Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met Gerd-Jan Frijters door te mailen naar gerd-jan@greenevents.nl.

 Toepassingen van de DLE

De Duurzaamheidsladder Evenementen kan worden ingezet als beleidsinstrument maar ook als intern meetinstrument (monitoring). Indien gewenst kan dit gekoppeld worden aan een certificering.

De DLE biedt een geharmoniseerd model om duurzaamheidsprestaties te vergelijken over verschillende evenementen – of de mogelijkheid om minimumeisen te stellen (bijvoorbeeld Trede 2 per 1 januari 2025).

De DLE is daarnaast te automatiseren, waardoor monitoring en data analyse over alle evenementen mogelijk wordt. Dit is een keuze in de doorontwikkeling.

Een groeimodel met vijf tredes

Duurzaamheidscriteria voor evenementen worden verdeeld over verschillende impact categorieën en ingedeeld op 5 Tredes van volwassenheid. Trede 1 is het eerste begin, Trede 5 is het voorlopig hoogst haalbare. 

Een evenement op Trede 5 zal een regeneratief – of netto positief – karakter hebben, en waarde toevoegen aan natuur, milieu, klimaat en maatschappij.

Meer weten?

Green Events is in het najaar van 2023 begonnen met het ontwikkelen van de Duurzaamheidsladder Evenementen en de inhoudelijke criteria op de 5 treden. De ontwikkeling tot de eerste versie van de DLE loopt tot 01 juli 2024. Als je mee wilt denken, of meer wilt weten over opties voor partnerships, neem dan contact op met Gerd-Jan Frijters via gerd-jan@greenevents.nl!