TOP
Image Alt

Duurzaamheidsladder Evenementen

Waarom een Duurzaamheidsladder?

Uit verschillende hoeken van de evenementensector signaleren we de behoefte tot het landelijk harmoniseren van duurzaamheidscriteria voor evenementen. Het doel? Verduurzamen van de evenementensector makkelijker maken door de belangrijkste stappen overzichtelijk weer te geven – voor zowel koplopers als beginners.

Daarom hebben we het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE). Dit doen we samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Green Deal Circular Festivals, Handicap NL, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Haarlem, Gemeente Venlo, Gemeente Arnhem, Gemeente Alkmaar, Gemeente Dronten, Provincie, Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland.

Wat is de DLE?

De Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE) geeft invulling aan de landelijke behoefte tot harmonisering van duurzaamheidscriteria voor evenementen – o.a. bij gemeenten, organisatoren en leveranciers.

De DLE is een motiverend, integraal groeimodel. Een evenementenorganisator kan zelf inschatten op welke trede zij acteert en naar welke trede zij wil toegroeien – gebaseerd op reeds ontwikkelde criteria in bestaande bronnen. 

In DLE zijn 13 thema’s uitgewerkt om een evenement toekomstbestendig te maken. De thema’s zijn verdeeld rond de ESG kapstok. Dus eerst de Ecologische (E) thema’s, dan de Sociale (S) en tenslotte de Governance (G) thema’s. Europese regels, bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), zijn rond dezelfde thema’s opgebouwd.

Twee belangrijke opgenomen modellen zijn de Green Deal Circular Festivals en de Future Festival Tools. Hiermee ‘landen’ deze modellen en wordt praktische toepasbaarheid en doorontwikkeling gewaarborgd.

Aan de slag met de DLE?

Dat kan! De Duurzaamheidsladder Evenementen is toepasbaar voor evenementen, festivals, maar ook voor gemeenten, organisaties en leveranciers. Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met Gerd-Jan Frijters door te mailen naar gerd-jan@greenevents.nl.

 Toepassingen van de DLE

De Duurzaamheidsladder Evenementen kan worden ingezet als beleidsinstrument maar ook als intern meetinstrument (monitoring). 

De DLE biedt een geharmoniseerd model om duurzaamheidsprestaties te vergelijken over verschillende evenementen – of de mogelijkheid om minimum criteria of ambities te stellen (bijvoorbeeld Trede 2 per 1 januari 2025).

Een groeimodel met vijf treden

Duurzaamheidscriteria voor evenementen worden verdeeld over verschillende impact categorieën en ingedeeld in 5 treden van volwassenheid. Trede 1 is het eerste begin en geeft een overzicht van bestaande regelgeving. Trede 5 is (voorlopig) het hoogst haalbare en sluit aan bij de ambities van het Model Green Deal Circular Festivals.

Meer weten?

Green Events is in het najaar van 2023 begonnen met het ontwikkelen van de Duurzaamheidsladder Evenementen en de inhoudelijke criteria op de 5 treden. De eerste versie van de DLE wordt momenteel getest door de betrokken partners. De laatste feedback wordt verwerkt in de definitieve versie, die vanaf 18 oktober 2024 voor iedereen kosteloos beschikbaar is. 

Wil je meedenken over de doorontwikkeling van DLE of meer te weten komen over de mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact op met Gerd-Jan Frijters via gerd-jan@greenevents.nl!