TOP

Wanneer en hoe compenseer je CO2?

CO2-compensatie zijn naast de CO2-handel pogingen om de uitstoot van broeikasgassen te vermarkten. Zoals in de paper “putting a price on carbon” wordt beschreven, zijn CO2-compensaties in wezen een vrijwillige en retroactieve betaling voor het recht op vervuiling. Dit heeft enige verdienste, maar er zijn andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld: het principe ‘de vervuiler betaalt’, progressieve koolstofbelasting, mondiaal bestuur (bijvoorbeeld erkenning van ‘ecocide’ als een internationale misdaad); en klimaatfinanciering om de overgang naar een schonere wereld te ondersteunen die eerlijk en rechtvaardig is. Het belangrijkste is dat compenserende maatregelen nooit een vervanging mogen zijn voor maatregelen om de uitstoot aan de bron te verminderen.
In de Engelstalige paper “Putting a price on carbon” van Julie’s Bicycle vindt je informatie over koolstofcompensaties, wat ze zijn, en enkele alternatieve modellen. Het is een onderdeel van een reeks keuzes die we moeten maken om het hoofd te bieden aan ons kortetermijneconomisch systeem dat snel geld verdient op basis van diep inadequate waarderingen die de kern vormen van het klimaat, de natuur en de sociale catastrofe. Een aanrader om te lezen voordat je ervoor kiest je uitstoot te compenseren en op welke manier.

 

Lees de samenvatting hier

Lees het hele document hier

 

 

 

De foto in de header is van Olena Sergienko @ Unsplash

Mede-eigenaar Green Events en Head of Program ADE Green

lyke@greenevents.nl