TOP

Eindhoven Best practice: Liberation 040

De Eindhovense Green Deal Evenementen is een samenwerking tussen Gemeente Eindhoven en 11 verschillende organisaties uit de evenementenindustrie: Dutch Design Week, First Vision, GLOW Eindhoven, Klokgebouw Cultuurhallen, Liberation 040, Minority Events, Muziekgebouw Eindhoven, Park Hilaria, Stichting Federatie Eindhovense Carnaval, Wasven en Yzzo. Samen zetten deze evenementen in op het delen van kennis en ervaring op het gebied van het verduurzamen van hun evenementen.

In deze best-practice serie delen wij mooie voorbeelden van de Green Deal Evenementen met de sector. Deze keer hebben wij Casper Adolfse (Bestuurslid Stichting Liberation 040) gevraagd naar de plannen, uitdagingen en leerpunten van Liberaton 040.

Waarom zijn jullie aangesloten bij de Green Deal Evenementen en wat is de meerwaarde van de samenwerking?

Jaarlijks organiseren wij voor de stad Eindhoven het bevrijdingsevenement Liberation040 met als doel om de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Daarnaast vieren we de vrijheid die wij vandaag de dag in Nederland hebben. Ook staan we stil bij actuele onderwerpen die gerelateerd zijn aan vrijheid, om bewustwording te creëren onder de inwoners van Eindhoven. 

Onze deelname aan de Green Deal Evenementen laat zien dat wij ons, als Liberation 040, inzetten om een toekomstbestendig bevrijdingsevenement te zijn. Bovendien brengen maatschappelijke evenementen zoals Liberation 040 veel inwoners van Eindhoven samen. Door te laten zien wat je allemaal kunt neerzetten op een duurzame manier, hopen wij als een soort ‘showroom’ van duurzaamheid te fungeren voor onze bezoekers om te laten zien wat er mogelijk is. 

De meerwaarde van de samenwerking zat in de begeleiding tijdens met name de eerste stappen voor een duurzaam stroombeleid. Ook het overleg met andere evenementen was erg zinvol. Zien en horen hoe zij zaken aanpakken werkt inspirerend en zorgt ervoor dat je mogelijkheden gaat zien, die je eerst niet zag. De uitdaging is groot, maar door samen op te trekken met andere evenementen en de gemeente geloof ik zeker dat we het voor elkaar kunnen krijgen onze doelen rond duurzaamheid te halen.

Jullie werken aan het meetbaar maken van jullie duurzame acties. Hoe heb je dat aangepakt en tot welke inzichten heeft dat geleid?

Dit jaar hebben wij verdere stappen gezet in het meetbaar maken van onze impact op klimaat, milieu en natuur. Een concreet voorbeeld is de afspraak met de foodtrucks op ons evenement. Die geven aan ons door hoeveel vegetarische maaltijden er zijn verkocht. Dit geeft inzicht welke inspanningen om mensen bewustere keuzes voor eten te laten maken goed werken, en hoe wij per editie vorderingen maken. 

Een ander voorbeeld is dat wij een gedetailleerde meting hebben laten uitvoeren om te zien hoe ons energieverbruik gedurende het piekmoment is. Deze inzichten gebruiken we om ons terrein efficiënter in te richten op basis van de beschikbare stroompunten. Ook kunnen we hierdoor stappen zetten om van een stroomaggregaat op diesel naar het vaste net over te schakelen.

Welke stappen hebben jullie gezet om de impact op het milieu te verkleinen? 

Allereerst hebben wij de onderdelen van ons evenement opgedeeld in de 5 categorieën van de Green Deal (energie, materiaal & plastic, eten & drinken, mobiliteit en diversiteit & inclusie). We hebben vervolgens gekeken wat de ‘quick wins’ die we direct konden realiseren. Een voorbeeld van een quick win is het vegetarisch en toekomstbestendig eten dat wij onze vrijwilligers bieden. 

Maar met ‘quick wins’ kom je er niet, daarom is er geïnventariseerd wat onze grote uitdagingen zijn, en waar dus de grote stappen moeten worden gezet. Twee grote stappen zijn onze energievoorziening en het afvalbeleid. Ook willen wij ons ieder jaar blijven inzetten om de doelgroep diverser en breder te maken, door hier in onze promotie van het evenement gerichter aandacht aan te besteden.

Wat zijn de belangrijkste stappen om wegwerp plasticvrij te worden?

Een van de grootste problemen op evenementen is de grote hoeveelheid afval die wordt gecreëerd door plastic bekers. Daarom zijn wij blij te kunnen zeggen dat we op Liberation040 al meerdere edities gebruikmaken van recyclebare bekers. Deze worden meermaals gebruikt. Een andere uitdaging is om het afval van partners, van ons eigen materiaal en van de foodtrucks te reduceren. 

Hiertoe hebben wij bijvoorbeeld kritisch onze eigen (promotie)materialen herzien. We hebben geïnvesteerd in banners van duurzaam materiaal die meerdere jaren kunnen worden hergebruikt. Het promotiemateriaal bevat geen PVC-coating en is recyclebaar. Effectief hergebruik zit hem ook in kleine dingen. Zo plaatsen wij al lange tijd zo min mogelijk bedrukking met de datum op promotiemateriaal, omdat dit hergebruik moeilijker maakt.

Wat was jullie grootste uitdaging?

Onze grootste uitdaging was om eerste stappen te zetten in het omschakelen naar energievoorziening via het vaste net. Dit is een complex en technisch vraagstuk waar wij zelf nog weinig ervaring mee hadden. Daarom hebben we veel gehad aan de samenwerking met Green Events om te weten welke stappen we kunnen zetten. Ze hebben ons geholpen om te sparren over ideeën, uitleg te geven over de mogelijkheden die er zijn en om uiteindelijk een geschikte partij te vinden om een meting te laten uitvoeren op ons evenement. Ik ben blij dat we nu van een onduidelijke, onzekere situatie naar een concreet actieplan zijn gegaan dat we de komende tijd zullen uitvoeren om de overstap naar energie van het vaste net te kunnen maken.

Jullie hebben een pilot uitgevoerd om over te kunnen stappen op het vaste net. Hoe hebben jullie dit aangepakt en wat heb je er van geleerd?

Dit jaar hebben wij een concreet actieplan gemaakt hoe we van een stroomaggregaat naar het vaste net kunnen overschakelen. De eerste stap was om alle apparaten, podium onderdelen en andere energieverbruikers in kaart te brengen om daarmee een efficiëntere indeling van het terrein te kunnen maken o.b.v. de beschikbare stroompunten. 

De tweede stap is geweest om daadwerkelijk te meten hoeveel piekvermogen we in onze huidige opzet van een dieselaggregaat gebruiken. 

De laatste stap bracht al deze inzichten samen. Hieruit hebben we de conclusie kunnen trekken dat het mogelijk is ons evenement volledig op het vaste net aan te sluiten, mits er een kleine modificatie aan de stroompunten op het 18 Septemberplein kan worden uitgevoerd. 

“Een belangrijke les uit de pilot is dat je al vroeg in de inrichting van je evenement de stroomvoorziening moet meenemen om zo de meest efficiënte inrichting te krijgen. Ten tweede laten de metingen zien dat ons daadwerkelijke piekvermogen maar liefst 85% lager ligt dan oorspronkelijk gedacht. Als gevolg hiervan wordt er, zoals bij meer evenementen, onnodige overcapaciteit gegenereerd, terwijl dit dus te voorkomen is.”

Waar ga je de komende jaren mee aan de slag?

De komende tijd gaan we weer aan de slag met de omschakeling naar de aansluiting op het vaste net, zoals eerder toegelicht. We blijven een duurzamer menu actief stimuleren, en we blijven dit ook meten om zo onze voortgang bij te houden. Ook zullen wij ons inzetten om de doelgroep die we aantrekker nog diverser en breder te maken, zowel binnen Eindhoven als in de nabijgelegen gebieden. Op die manier kunnen we nu en in de toekomst samen met de mensen uit de regio in en om Eindhoven onze vrijheid succesvol blijven herdenken en vieren.

Heb je nog tips voor andere organisatoren als het gaat om verduurzaming en sociale verandering? 

Waar ik achter kwam tijdens de samenwerking met de andere Green Deal Evenementen, is dat je samen tot nieuwe inzichten komt als je mensen laat meedenken over jouw uitdagingen en als jij meedenkt over hun uitdagingen. Concreter, als je rondloopt met een probleem omtrent duurzaamheid voor jouw evenement; besef dat anderen dit probleem waarschijnlijk ook hebben. Neem contact met ze op en trek samen op om aan een oplossing te werken. 

Ook denk ik dat het waardevol is als evenementen inzien dat ze niet alleen duurzaam moeten zijn vanwege wetgeving, maar verduurzaming juist als een kans zien. Een evenement kan als een soort ‘showroom’ fungeren voor bezoekers om te laten zien dat je ook (of misschien juist) op een duurzame manier ontzettend vernieuwende en gave dingen kunt doen.

Mede-oprichter en eigenaar van Green Events en projectmanager Plastic Promise

laura@greenevents.nl