TOP

Eindhoven Best Practice: GLOW

Het is officieel: op 9 maart is de Green Deal Evenementen ondertekend in Eindhoven. Via deze overeenkomst gaan Gemeente Eindhoven en 11 verschillende organisaties uit de evenementenindustrie een serieus commitment aan richting een duurzame toekomst. Samenwerking is hierbij essentieel: Dutch Design Week, First Vision, GLOW Eindhoven, Klokgebouw Cultuurhallen, Liberation 040, Minority Events, Muziekgebouw Eindhoven, Park Hilaria, Stichting Federatie Eindhovense Carnaval, Wasven, en Yzzo zetten in op het delen van kennis, ervaring, risico en inkoopkracht. Het doel? Een gezamenlijke strategie – met ambitieuze en haalbare doelstellingen, en concrete actieplannen voor toekomstbestendige evenementen in 2024.

In deze best-practice serie delen wij mooie voorbeelden van de Green Deal Evenementen met de sector. Deze keer hebben wij Gijsje Broekmans uitgenodigd om te vertellen over de plannen, uitdagingen en leerpunten van GLOW Eindhoven binnen dit project.

Onderwerpen als duurzaamheid en de energietransitie komen bij GLOW vaak terug – zowel in het inhoudelijke programma, maar ook aan de achterkant. Kan je hier iets meer over vertellen?

Duurzaamheid zit in de grondhouding van GLOW. Het is een standaard: bij alle afwegingen wordt aan de hand van duurzaamheidskaders getoetst – bijvoorbeeld wordt er bij de selectie en keuze van de werken rekening gehouden met de meest duurzame en energie-neutrale optie. Maar ook bij andere beslissing wordt gekeken of het past binnen het duurzame beleid. Bijvoorbeeld op het gebied van signing, of het laten invliegen van buitenlandse artiesten, of de keuze in projecten.

GLOW kende dit jaar 33 lichtkunstwerken, welke bij elkaar in 9 dagen 5000 Kwh aan elektriciteit verbruikten. Daarnaast verbruikt de organisatie 2000 Kwh aan elektriciteit – denk aan accomodatie voor crew. Omdat wij gehoor geven aan de oproep van de Europese Unie om in 2022 jaar minimaal 10% aan energie te besparen, doofden we dit jaar van maandag tot donderdag één uur eerder de lichten. Namelijk om 22:00 in plaats van 23:00. Hiermee bespaarden we 500 Kwh. Bij elkaar is het totale energieverbruik dus 6500 Kwh. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van ongeveer 100 Nederlandse huishoudens in diezelfde 9 dagen.

Jullie maken volledig gebruik van netstroom, hoe pakken jullie dit aan?

Twee werken maken geen gebruik van het energienet. Deze experimentele werken waren te vinden in het Anne Frankplantsoen en werden voorzien van energie door menskracht, de beweging van de bezoekers van GLOW zelf. Drie van de werken van GLOW en de permanente werken maken gebruik van de zogenoemde evenementkasten van de Gemeente Eindhoven. De Gemeente Eindhoven koopt voor de levering van elektriciteit zogeheten Garanties van Oorsprong. Deze Garanties van Oorsprong betreffen 100% Nederlandse Windenergie. De overige werken maken gebruik van gewone netstroom die gehaald wordt uit privé of zakelijke net-aansluitingen.

Energiebesparing is voor veel mensen een belangrijk thema op dit moment, hoe zijn jullie hiermee omgegaan?

Net als iedereen heeft ook GLOW te maken met toegenomen energiekosten. Ook begrijpen wij dat het publiek wil weten hoe wij als GLOW omgaan met de energiecrisis. Zeker in deze tijd. In september maakten we inzichtelijk hoe GLOW aan energie komt en wat het verbruik is. We hoopten daarmee transparant te zijn en eventuele vragen weg te nemen. Het werd goed opgepikt door partners, pers en publiek. Licht is voor mensen een baken van hoop, leven, blijheid, verwondering en verbondenheid. Mensen hebben licht nodig, licht is energie. Met een aantal extra energiebesparende maatregelen waarmee we de 10% besparing die Europa gevraagd heeft ook als GLOW kunnen realiseren, en geloven wij dat we GLOW op een verantwoorde manier hebben georganiseerd. Daarom nodigden we iedereen uit om te komen ‘GLOW-en’ en samen met vele anderen de route van GLOW te lopen. Daarnaast riepen we alle bezoekers op om thuis de lampen te doven en apparatuur uit te schakelen. Samen kunnen we veel meer besparen dan GLOW aan elektriciteit kost.

Jullie hebben GLOW op verschillende vlakken beter toegankelijk gemaakt – welke maatregelen heb je daarvoor genomen?

We hebben GLOW toegankelijker gemaakt door de route zo in te richten op eventuele drukte of coronamaatregelen, dat mensen in alle tijden ruimte hebben en zich veilig voelen. Dit is ook mogelijk gemaakt door de by passes op de route. Deze zorgden ervoor dat er op knooppunten een aftakking werd aangeboden en groepen zich op een natuurlijke manier verdeelden.

Daarnaast hebben we GLOW toegankelijker gemaakt voor slechtzienden door een audio tour te introduceren. Hierdoor kan iedereen altijd voorzien worden van de achtergrondinformatie of boodschappen van de werken. De audio tour zorgt er ook voor dat mensen die puur geïnteresseerd zijn in de lichtkunst, een eenvoudige manier hebben om zich te informeren.

We willen GLOW toegankelijker maken voor alle groepen uit de samenleving. Op de vrijdag voor GLOW, organiseren we een VIP preview speciaal voor kinderen die door trauma niet in de gelegenheid zijn om GLOW te bezoeken tijdens reguliere openingstijden. Op maandag organiseren we Rollende Maandag. De meest rustige dag waar ouderen of bezoekers met een beperking ruimte hebben om de GLOW route te lopen. We proberen steeds meer werken te plaatsen die over inclusie of diversiteit gaan. Zoals dit jaar Rainbow door SintLucas (studenten die een diversiteitswerk hebben gemaakt), Collecting Cultures van BioArt Laboratories (een werk over inclusie), Museum Monsters door alle kinderen uit Eindhoven, Het Schaduworgel door Liefde voor de Stad (verhalen uit de samenleving). Daarnaast werd er een Diversity avond georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Tijdens deze avond keken we naar hoe lichtkunst nóg meer voor iedereen kan zijn.

Trots zijn we op de Gouden Duim die we ontvingen in 2019 van Platform Gehandicapten Eindhoven. Het geeft aan dat we een toegankelijk event zijn voor mindervaliden in Eindhoven.

Waar gaat GLOW de komende jaren mee aan de slag?

De komende jaren gaan we aan de slag met de energie transitie en voeren we een nulmeting uit door een duurzaamheidsexpert. Het allermooiste zou zijn om GLOW zo in te richten, dat het lichtfestival uiteindelijk meer energie oplevert dan dat het verbruikt. We denken na over een oproep om het meetbaar te maken hoeveel energie het oplevert als alle bezoekers hun lampen doven tijdens een bezoek.

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com