TOP

Eindhoven Best Practice: Dutch Design Week

Foto’s: Max Kneefel, Boudewijn Bollmann, Britt Roelse, Cleo Goossens, about.today.

Het is officieel: op 9 maart is de Green Deal Evenementen ondertekend in Eindhoven. Via deze overeenkomst gaan Gemeente Eindhoven en 11 verschillende organisaties uit de evenementenindustrie een serieus commitment aan richting een duurzame toekomst. Samenwerking is hierbij essentieel: Dutch Design Week, First Vision, GLOW Eindhoven, Klokgebouw Cultuurhallen, Liberation 040, Minority Events, Muziekgebouw Eindhoven, Park Hilaria, Stichting Federatie Eindhovense Carnaval, Wasven, en Yzzo zetten in op het delen van kennis, ervaring, risico en inkoopkracht. Het doel? Een gezamenlijke strategie – met ambitieuze en haalbare doelstellingen, en concrete actieplannen voor toekomstbestendige evenementen in 2024.

In deze best-practice serie delen wij mooie voorbeelden van de Green Deal Evenementen met de sector. Deze keer hebben wij Marloes Philipse uitgenodigd om te vertellen over de plannen, uitdagingen en leerpunten van Dutch Design Week binnen dit project.

Waarom is Dutch Design Week aangesloten bij de Green Deal Evenementen?

Dutch Design Week heeft duurzaamheid al jaren hoog op de agenda staan, maar er was – en is – nog veel te verbeteren en te leren. Hoe kunnen we onze ambities en doelen het beste behalen? Op welke andere vlakken kunnen we nog meer verduurzamen? Door met deze kopgroep samen te werken wordt er enorm veel kennis gedeeld op veel verschillende thema’s en worden ieders eigen ervaringen gedeeld. Je kunt sparren over bepaalde onderwerpen, aangegeven waar je mee kampt en leren van hoe anderen het aan pakken. Dat opent de ogen tot nieuwe ideeën en stelt je in staat om te zien waar nog te leren/verbeteren is. 

Daarnaast: het is belangrijk om ambities samen met gemeente en organisatoren op te stellen – en vervolgens samen hieraan te werken, zodat er meer draagvlak gecreëerd wordt en de ambities en acties breder uitgezet kunnen worden. Je hebt de mogelijkheid om als collectief samen op te trekken in bepaalde acties en van elkaar te leren, wat het behalen van de doelen makkelijker maakt.

Duurzaamheid is voor veel designers de kern van het werk, en daarmee ook van jullie inhoudelijke programma. Kun je hier iets meer over vertellen?

Dutch Design Week is onderdeel van Dutch Design Foundation, waar we geloven in de kracht van ontwerp om de wereld socialer, mooier en vooral duurzamer te maken. Wij zien duurzaamheid als breed begrip, en tonen het publiek van DDW dan ook graag de vele verschillende facetten ervan. Waar we in eerste instantie bij duurzaamheid denken aan hoe we met materiaal omgaan, omvat het begrip veel meer. We zien nog altijd het belang van, en zijn oprecht nieuwsgierig naar, alles rondom bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe materialen van hernieuwbare grondstoffen, of nieuwe productietechnieken waardoor producten die we niet meer willen gebruiken effectief hergebruikt kunnen worden. Echter hebben we het dan nu over duurzaamheid qua efficiëntere consumptie van materialen. Wij vinden dat duurzaamheid bijvoorbeeld óók gaat over de blijvende gezondheid van ons als mens, als ook onze planeet en al het leven daarop. In het programma van Dutch Design Week zoeken wij naar projecten en ontwerpen die de nieuwste gedachten rondom duurzaamheid leven inblazen of laten zien.

Dutch Design Week maakt volledig gebruik van netstroom, hoe pakken jullie dit aan? 

Voor onze eigen locaties Klokgebouw, Ketelhuisplein en Microlab Hall maken we gebruik van de bestaande stroomcapaciteit. We houden hierbij goed rekening met de beschikbare capaciteit van deze locaties. Waar mogelijk kiezen we voor de meest duurzame energiegebruikers, de verlichting van het Ketelhuisplein is bijvoorbeeld allemaal LED, en in het Klokgebouw en Microlab Hall  maken we zo veel mogelijk gebruik van LED verlichting. Dit jaar hebben we op het Ketelhuisplein wel een aggregaat met een GTL diesel als backup gehad om eventuele pieken op te vangen. Deze hebben we niet in hoeven zetten, mede door het goede weer. Daarnaast vragen we aan deelnemers, zeker aan grote stroom aanvragers, om ook duurzame keuzes te maken in de faciliteiten die stroom verbruiken. 

Dit jaar hebben jullie voor het eerst voor herbruikbare bekers gekozen. Hoe werkte dat en wat vonden bezoekers daarvan?

We hebben dit enkel op het Ketelhuisplein ingezet. Hier staat The Bar die de hele dag open is en aan het einde van de dag is er een borrel om de DDW dag af te sluiten. We hebben een bedrijf ingehuurd dat faciliteerde in het leveren en reinigen van de hardcups. Het werken met hardcups heeft goed gewerkt, er was veel minder afval, waardoor je niet meer met je voeten tussen de bekers loopt. Daarnaast heeft het drinken uit hardcups een hoger drink comfort. Het was voor ons lastig om een goed werkend statiegeld systeem te implementeren. Dit had meerdere redenen, maar de voornaamste waren het feit dat we een open festival zijn, zonder hek er omheen en dat de pinautomaten niet waren ingericht op terugpinnen van dergelijke kleine bedragen. De transactiekosten zijn te hoog en bezoekers hebben het geld niet direct op de rekening. Contante afhandeling brengt te veel financiële handelingen en risico’s met zich mee. We hebben dit een aantal dagen geprobeerd en zijn daarna overgestapt op een beloningssysteem: men kreeg een gratis drankje bij het inleveren van 10 hardcups. Ondanks dat het systeem beter ingericht kon worden was de uitval nog geen 7%. 

Om de milieu impact te verkleinen is er ook naar de menukaart gekeken, zijn hier stappen in gezet?

We bieden voor elk vleesgerecht een vegetarisch alternatief. Daardoor is 50% van onze crew avond maaltijden vegetarisch. De lunchpakketten tijdens DDW voor de vrijwilligers en crew zijn daarbij ook geheel vegetarisch. Daarnaast hadden vier van de vijf foodtrucks op het Ketelhuisplein een volledig vegetarisch of veganistisch assortiment. Wat betreft de foodtrucks waren de reacties heel positief. Een van de vegan foodtrucks liep zelfs zo goed dat zij op de eerste dag al vroeg uitverkocht waren.

Energie, plastic, voedsel – belangrijke zaken om de ecologische voetprint te verkleinen, onderweg naar het event van morgen. Hierbij hoort echter ook een andere dimensie: welke stappen heeft Dutch Design Week gezet om een diverser publiek aantrekken? 

Om Dutch Design Week aantrekkelijk te maken, hebben we dit jaar een samenwerking opgezet met Cultuur Inclusief (CI). We hebben ingezet op een actie voor mensen met een kleinere portemonnee, waardoor zij toch een ticket voor DDW konden kopen. De uitrol hiervan heeft volledig in handen gelegen bij Cultuur Inclusief, wij hebben de tickets beschikbaar gesteld. Dit betekent dat zij de werving en selectie hebben gedaan en de beoordeling van wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor deze tickets. Meer informatie over Cultuur Inclusief vind je hier!

Wat was je grootste uitdaging sinds de start van dit traject? 

Het is een grote uitdaging om voldoende tijd voor vrij te maken voor het stuk duurzaamheid, zeker in de laatste weken van de productie en de tijdsdruk die er dan op zit. Er moeten dan snel keuzes worden gemaakt. Daarnaast is het opstellen van realistische doelen ook een uitdaging. Het lijkt van te voren allemaal makkelijker te implementeren dan het daadwerkelijk is. Als je het goed wil doen moet er veel tijd en budget vrijgemaakt worden.

Waar gaat Dutch Design Week de komende jaren mee aan de slag?

Voor het onderdeel diversiteit en inclusie gaan we vanaf begin 2023 samenwerken met een D&I adviseur, die ons de komende maanden, middels trainingen en workshops, op elk vlak (interne organisatie, programma, bezoekers etc) gaat helpen om de nodige stappen te maken. Voor het stukje afval willen we onze deelnemers meenemen in bewustwording. De meeste deelnemers zijn hier al veel mee bezig en zijn zich er bewust van, maar hier met elkaar over praten en van gedachte wisselen zal een extra bijdrage leveren. We gaan met hen in gesprek over op een duurzame manier de expositie te realiseren, proberen zo veel mogelijk no-waste te werken. Over het algemeen willen we meer afval reductie, aan de publiekszijde maar ook backstage. We zijn al in gesprek met de cateraars en willen dit verder uitbreiden, zodat er zo min mogelijk afval is. Daarnaast willen we ons publiek nog beter wijzen op duurzaam vervoer. Zowel naar DDW toe als tijdens DDW.

Heb je tips voor andere organisatoren?

De voornaamste tip is dat er eigenlijk een dedicated duurzaamheidsmanager moet zijn, of maak in ieder geval voldoende tijd vrij (en start ruim op tijd) en zorg dat er budget is om aanpassingen door te voeren. Stel realistische doelen, en probeer niet alles in één keer aan te pakken. Niet zelf het wiel proberen uit te vinden, maar stel je vragen aan collega’s uit het vak.

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com