TOP

Eindhoven Best practice: Muziekgebouw

De Eindhovense Green Deal Evenementen is een samenwerking tussen Gemeente Eindhoven en 11 verschillende organisaties uit de evenementenindustrie: Dutch Design Week, First Vision, GLOW Eindhoven, Klokgebouw Cultuurhallen, Liberation 040, Minority Events, Muziekgebouw Eindhoven, Park Hilaria, Stichting Federatie Eindhovense Carnaval, Wasven en Yzzo. Samen zetten deze evenementen in op het delen van kennis en ervaring op het gebied van het verduurzamen van hun evenementen.

In deze best-practice serie delen we mooie voorbeelden van de Green Deal Evenementen met de sector. Deze keer vroegen we Jessica Dassen (Projectleider Duurzaamheid en Inclusie) naar de plannen, uitdagingen en leerpunten van het Muziekgebouw.

Waarom zijn jullie aangesloten bij de Green Deal Evenementen en wat is de meerwaarde van de samenwerking?

Met de oprichting van de afdeling Duurzaamheid en Inclusie in 2021 heeft het Muziekgebouw Eindhoven de focus prominent op Duurzaamheid gelegd. Toen de mogelijkheid zich voordeed om deel te nemen aan de Green Deal, hebben we dan ook zonder aarzeling besloten om mee te doen.

Deze deal heeft ons in contact gebracht met andere organisatoren in de stad, wat heel waardevol is. Hierdoor kunnen we ervaringen delen en elkaar van tips voorzien. We zijn allemaal actief in hetzelfde werkveld en hebben vergelijkbare middelen nodig voor de evenementen. De Green Deal biedt de gelegenheid om inspiratie op te doen ten aanzien van bijvoorbeeld leveranciers en lokale initiatieven in de stad die duurzaamheid al omarmd hebben.

Welke stappen hebben jullie gezet om de impact op het milieu te verkleinen?

Onze aanpak is verdeeld over een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld: inkoop, maatschappelijke betrokkenheid, afval, energie en mobiliteit. Per thema is een actieplan opgesteld waarmee we concreet aan de slag zijn gegaan.
Zo is er in het managementteam een inkoopbeleid vastgesteld en zijn er richtlijnen opgesteld voor de cateraars ten aanzien van het afval dat zij veroorzaken. Zij betalen hier een heffing voor. Zo hopen we een beweging op gang te krijgen.

Bovendien bundelen we krachten met Brainport Bereikbaar om de verkeersbewegingen van onze bezoekers in kaart te brengen. We streven ernaar om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te bevorderen. Hierin is nog een grote stap te maken. Om je een idee te geven, om de uitstoot van onze bezoekers te compenseren zouden we jaarlijks 88.000 bomen moeten planten. 

Op dit moment wordt een samenwerking met de NS opgezet en is er een communicatieplan gemaakt om de duurzame bereikbaarheid van het Muziekgebouw beter te communiceren.

Door het toenemen van het bewustzijn onder zowel personeel als bezoekers en artiesten wordt de impact van onze acties vergroot. Soms wordt op deze manier een hele keten in beweging gebracht. Een voorbeeld daarvan is de implementatie van “carnivoor geef het door”. Dit programma zorgt per jaar voor ruim 3.000 maaltijden zonder vlees backstage voor de crew- en artiestencatering. Op deze manier worden de cateraars gedwongen mee te gaan in de beweging, waardoor ook zij anders gaan inkopen.

Wat zijn de belangrijkste stappen om wegwerp plasticvrij te worden?

Onze horeca werkt al een tijd wegwerp plastic vrij. In onze zalen is dit gemakkelijker te implementeren. We werken met porseleinen servies en echt glas. Bij grotere popconcerten gebruiken we hardcups die we zelf hebben aangeschaft, zelf kunnen spoelen en zelf opslaan. 

Wat was jullie grootste uitdaging?


Waar we nog tegenaan lopen is het beleid van de Heuvel. Hierdoor is het nog niet mogelijk om het plastic afval gescheiden aan te leveren. Door het implementeren van een duurzaam inkoopbeleid met de focus op “reduce, reuse, recycle”, proberen we nu afvalvrij te opereren. Dit inkoopbeleid verlaagt de impact van de niet-gescheiden afvalstroom.

Jullie hebben het programma aanbod gediversifieerd. Kun je vertellen hoe jullie dit hebben aangepakt? En hoe wordt het ontvangen?

We zijn gestart met een projectmatige aanpak waarbij we, gebaseerd op de demografie van Eindhoven, hebben onderzocht welke diverse achtergronden vertegenwoordigd zijn onder de inwoners. In het eerste jaar (2022) lag onze focus op inwoners met een Turkse achtergrond. We vroegen ambassadeurs uit deze gemeenschap om samen met ons een festival te organiseren dat specifiek gericht was op hun achterban.

De vertegenwoordigers fungeerden als gezicht van het festival, waardoor de drempel werd verlaagd voor mensen die nog nooit eerder een bezoek aan het Muziekgebouw hadden gebracht. Het bleek een groot succes, met het festival Merhaba als de best bezochte programma sinds de oprichting van het Muziekgebouw. We hadden niet eerder zoveel bezoekers op één dag in ons gebouw. De contacten die we hierdoor hebben opgedaan, hebben onze programmeurs in staat gesteld nauwer samen te werken met relevante boekingskantoren. Bijna al onze activiteiten voor de Turkse gemeenschap zijn nu uitverkocht.

Vorig jaar voerden we een vergelijkbaar project uit met de Indiase gemeenschap in Eindhoven: India day. Dit resulteerde in vele nieuwe muziekvriendschappen. Voor de komende maanden staan er weer diverse Indiase activiteiten op het programma, waarbij we ook verbindingen leggen tussen Indiase cateraars en zakelijke partijen die congressen organiseren. Dit maakt het werken in het Muziekgebouw heel divers!

Toegankelijkheid van het Muziekgebouw is een belangrijk speerpunt voor jullie, welke voorzieningen treffen jullie hiervoor?

 

Samenwerkingen met partners zoals Quiet 040 en Cultuur Inclusief stellen ons in staat om onze concerten toegankelijk te maken voor mensen met een beperkt budget. Binnen Cultuur Inclusief leid ik als voorzitter de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen in Eindhoven. Gezamenlijk streven we naar oplossingen om onze doelgroep beter te bereiken en de toegankelijkheid van onze evenementen te vergroten.

 In het afgelopen jaar hebben we twee omvangrijke projecten georganiseerd met als doel om ook ouderen beter te bereiken. We constateren dat hieraan een grote behoefte bestaat. We begrijpen dat stedelijke ouderen niet per se verlangen naar een zorgboerderij met koeien, maar juist blij worden van concerten. Daarom zorgen we dat er aandacht is voor onze bereikbaarheid voor deze doelgroep. We werken hiervoor bijvoorbeeld samen met Vier het Leven.

Daarnaast worden onze foyers gerenoveerd waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan faciliteiten voor mensen met een beperking. Bovendien hanteren we standaard lage kaartprijzen voor rolstoelgebruikers, en mag een begeleider altijd kosteloos mee.

Waar ga je de komende jaren mee aan de slag?

Op dit moment werk ik aan de organisatie van een festival in samenwerking met de Poolse gemeenschap in Eindhoven, en ik kijk enorm uit naar deze samenwerking! Bovendien organiseren we vanaf nu regelmatig laagdrempelige concerten voor internationals in onze zaal ‘M by Muziekgebouw’. Tijdens de Pride Walk van Eindhoven presenteren we een boeiend programma. Voor 2024 hebben we al veelbelovende evenementen gepland voor de Latijns-Amerikaanse gemeenschap.

Wat betreft duurzaamheid blijven we onszelf voortdurend verbeteren en uitdagen. Het is heel tof om te zien dat dit streven wordt gedragen binnen de organisatie!

Heb je nog tips voor andere organisatoren als het gaat om verduurzaming en sociale verandering? 

Zoek samenwerking met duurzame en sociale organisaties, zoals lokale milieugroepen, sociale ondernemingen of maatschappelijke initiatieven. Luister naar de behoeften van de lokale gemeenschappen. Betrokkenheid is essentieel voor het creëren van duurzame en zinvolle veranderingen!

“Samenwerken vergroot niet alleen de impact, maar biedt ook kansen voor het delen van kennis en middelen.”

Mede-oprichter en eigenaar van Green Events en projectmanager Plastic Promise

laura@greenevents.nl