TOP

Hoeveel CO2e mag een maaltijd uitstoten om de doelen van het Parijs Akkoord te halen?

Het voedsel dat we eten is verantwoordelijk voor ongeveer 28% van de wereldwijde CO2e-uitstoot. Elke fase van het voedselproductieproces – teelt, landbouw, verwerking en transport – gezamenlijk bijdragen aan verschillende uitstoot van broeikasgassen aangeduid als de koolstofvoetafdruk van een voedingsproduct. De ecologische voetafdruk van voedingsmiddelen kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type voedingsproduct, productiemethode en energiemix in het land van productie. Om een voorbeeld te geven: rundvlees kan tot 60 kg CO2e per kg uitstoten, terwijl linzen een ecologische voetafdruk hebben die dichter bij 0,3 kg CO2e per kg ligt. Om de klimaatimpact van voedsel te verminderen, moeten we onze voeding veranderen om minder koolstofrijke voedingsproducten op te nemen. Om bezoekers van COP26 te begeleiden naar betere voedselkeuzes voor onze planeet, werkt de organisatie samen met Klimato en presenteert klimaatlabels op alle menu’s. Klimato gebruikt klimaatgegevens uit levenscyclusanalyses om de CO2-voetafdruk te berekenen van maaltijden geserveerd tijdens de conferentie.

 

 

Het klimaatlabel van Klimato geeft aan: of een gerecht een lage, gemiddelde of hoge ecologische voetafdruk heeft Tegenwoordig heeft een gemiddelde maaltijd in het Verenigd Koninkrijk een ecologische voetafdruk van 1,7 kg CO2e. Volgens het WWF moeten we dit aantal onder de 0,5 kg CO2e krijgen om bereiken van de doelen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs.  In 2019 hebben we met ADE Green dit onderwerp geprogrammeerd onder “A delicious dish within the limits of the Earth”. Ga jij de voetafdruk van je menu meten? Heb je hier een best-practice van? Stuur een mail naar info@greenevents.nl

 

Deze tekst is overgenomen van Klimato en vertaald door Green Events. Leer meer over Klimato op de website.
Beeld in de header is van Jonathan Pielmayer op Unsplash

Mede-eigenaar Green Events en Head of Program ADE Green

lyke@greenevents.nl