TOP

Maak kennis met een Club Expert Materiaal & Plastic: Leonie Boon

Green Events lanceerde op 17 februari een online kennisplatform: Club Green Events. In deze interviewreeks vertellen onze Experts meer over hun kennis en idealen, en waar ze als duurzaamheidprofessional mee bezig zijn. In dit interview maak je kennis met Leonie Boon. Als Expert bij Club Green Events adviseert Leonie Members van de Club over het duurzaam gebruik van materiaal en plastic.

Als ervaren duurzaamheidprofessional is Leonie al sinds 2005 werkzaam in de afvalindustrie. Ze ziet het als haar missie om afval te zien, én te gebruiken, als grondstoffen, Een circulaire economie is essentieel in de duurzaamheidsopgave waar we nu in zitten. Leonie ziet het daarom als haar missie om afval zo veel mogelijk in te zetten als grondstof. In 2016 werd ze grondstoffen expert – of Recycle Queen – bij Green Events. Daarnaast was ze op verschillende evenementen verantwoordeijk voor de grondstoffen management, onder andere bij DGTL festival, Amsterdam Open Air, Milkshake, Welcome To The Future, Mysteryland, Defqon, Mystic Garden, Dockyard, Loveland, Elrow, Strafwerk en Pleinvrees.

We gaan met Leonie in gesprek over waarom een circulaire economie zo’n belangrijke ontwikkeling is, ook voor de evenementenindustrie.

Waarom is de transitie naar een circulaire economie belangrijk?

Wereldwijd gebruiken we steeds meer producten. Deze producten worden gemaakt van grondstoffen die de aarde ons geeft. We gebruiken elk jaar weer meer grondstoffen dan de aarde ons kan bieden, en daarmee putten we de aarde eigenlijk uit. Nederland wil in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. In een circulaire economie is er geen afval meer en worden alle producten gemaakt van herbruikbare grondstoffen. Dan is het noodzakelijk om zo zuinig en slim mogelijk om te gaan met onze grondstoffen.

Plastic

Gebruik (fossiele) grondstoffen is niet alleen vervuilend, ook vervuiling van land, zee en lucht door zwerfafval vormt een groot probleem. Zo komt er jaarlijks meer dan acht miljoen ton plastic afval in zee terecht.  Dit verstoort niet alleen het wereldwijde ecosysteem. het is ook slecht voor de gezondheid van zowel mens als dier aangezien het via ons voedsel binnenkomt. Nog een pijnlijk feit: de productie van plastic nam sinds 1950 exponentieel toe en zal, naar verwachting, in 2050 verdrievoudigd zijn.

Regelgeving

Op zowel Europees en landelijk niveau zijn er verschillende wetten en regels opgesteld en in de komende jaren worden er nog aanvullende regelingen verwacht. Zo werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een regeling om het gebruik van wegwerpbekers tegen te gaan en vanaf 1 januari 2023 wordt er statiegeld op blik geheven.

Hoe kunnen evenementen hieraan bijdragen?

Evenementen kun je zien als een tijdelijke stad die binnen een paar dagen op- en afgebouwd wordt. Alle faciliteiten die je in een stad of zelfs thuis hebt, zijn hier ook te vinden. Een mooie testlocatie voor de transitie van afval naar grondstof. Hoe bouwen we een festival met zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen. Hoe zorgen we ervoor dat recyclebare stromen zo schoon mogelijk blijven. Hoe krijgen we leveranciers en andere partners hierin mee. Kortom; evenementen zijn een hele mooie proeftuin.

Denk in grondstoffen in plaats van afval: in een circulaire economie hebben we het niet over afval, maar over grondstoffen die keer op keer gebruikt kunnen worden om nieuwe producten van te maken. Om dit te realiseren moeten we onszelf een andere denkwijze aanleren. Door niet meer in afval te denken, maar juist in grondstoffen, maak je duurzamere keuzes die afvalreductie tot gevolg hebben. 

Reduce, reuse, recycle: om zo min mogelijk of liever geen afval te produceren heb je een goede inventarisatie nodig van de materialen die het festival binnen komen. Je wilt eigenlijk weten welke materialen uiteindelijk eindigen als restafval. Door deze materialen bijvoorbeeld te vervangen voor herbruikbare materialen bespaar je grondstoffen. Als er uiteindelijk toch materialen afval worden, dan wil je in ieder geval dat deze materialen op een hoogwaardige manier gerecycled kunnen worden. Kortom: we willen afval verminderen door  herbruikbare materialen en hoogwaardige recyclebare grondstoffen.

 

Welke tips heb je voor evenementen die hiermee aan de slag willen?

Creëer draagvlak: de transitie van afval naar grondstof is niet iets wat je binnen 1 seizoen voor elkaar hebt. Als je als organisatie hebt uitgesproken dat je deze transitie wil maken dan is het belangrijk om iedereen binnen de organisatie hierbij te betrekken. Hiermee wordt het een gezamenlijke doelstelling ipv een wens van 1 persoon. Het is wel belangrijk om binnen je team iemand te hebben die de kar trekt en die erop toeziet dat alle betrokken partijen zich aan de afspraak houden.

Stap voor stap: begin niet met alles tegelijk, maar pak per jaar 1 of 2 doelstellingen op en ga hiermee aan de slag. Hiermee voorkom je het risico dat dingen niet lukken waardoor de motivatie en betrokkenheid binnen de organisatie en alle andere stakeholders verdwijnt. Ik zeg altijd maar zo; liever 1 of 2 dingen die lukken dan 5 of 6 die half of niet gelukt zijn.

Eenduidige communicatie: zorg voor eenduidigheid. Als je met grondstoffenscheiding aan de gang gaat is het belangrijk dat zowel de voor- en achterkant op elkaar afgestemd en sluitend zijn. Hiermee bedoel ik dat als je op het festival zoveel mogelijk grondstoffen scheidt het van groot belang is dat de grondstoffen leverancier ze ook daadwerkelijk gescheiden inzamelt. Daarnaast is eenduidigheid in kleuren en signing belangrijk om verwarring bij bezoekers en personeel te voorkomen.

Meer weten over Circulair Grondstoffenmanagement?

Op donderdag 31 maart organiseert Club Green Events een Expertise sessie ‘Circulair Grondstoffen management’. Leonie Boon en Laura van de Voort geven in deze module in 8 stappen concrete handvatten voor het maken van een grondstoffen (in plaats van afval) plan. Van ‘Take, Make and Waste’ naar een circulair systeem waarin bekers en andere producten zó zijn ontworpen, dat ze kunnen worden hergebruikt of (hoogwaardig) gerecycled. 

Dit interactieve e-learning programma bestaat naast een Expertise sessie uit: 

  • Praktische guide in de vorm van een stappenplan
  • Handige templates om direct mee aan de slag te gaan

Wil je erbij zijn? Word Member van Club Green Events, start je 30 dagen free trial hier. In Club Green Events heb je toegang tot een gigantisch (inter)nationaal netwerk, kennis, tools en inspiratie. Dit doen we onder andere via ons besloten platform. Hier kun je terecht voor al je vragen, Expertise sessies en handige Guides & Templates. Zo brengen we de industrie samen voor een duurzame en sociale toekomst.

De Expertise sessie bijwonen is exclusief voor Advanced Members, met het Basic Membership heb je de mogelijkheid om de rewatch te bekijken.

Ben jij een event professional en wil je 365 dagen per jaar antwoord op vragen over duurzaam eten en drinken? Word dan Member bij Club Green Events!

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com