TOP

De Duurzame Deal: de Wereldhavendagen aan het woord

Foto: Anne Reitsma

Hoe kan een gemeente een ambitieus en duurzaam, maar ook haalbaar evenementenbeleid opstellen? Hoe kunnen lokale organisatoren hun evenementen verduurzamen? Het antwoord is: samen – dat laat de Rotterdamse Duurzame Deal zien. Twaalf evenementenorganisatoren, Rotterdam Festivals en Gemeente Rotterdam hebben zich sinds 2020 ingezet om te komen tot deze gezamenlijke duurzame overeenkomst op vijf thema’s: communicatie en bewustwording, energietransitie, circulair, klimaatbestendig, en gezonde leefomgeving. Nu vormen de organisaties achter Blijdorp Festival, DÂK, I Love Urban, JMR Event MakersMetropolisMotel Mozaïque, Oranjebitter, RSC/RVSV, Stichting de Loodsen, TOFFLER, en de Wereldhavendagen een collectief voor een duurzame beweging in de Rotterdamse evenementensector, met een missie, visie, doelstellingen en concrete acties. 

Maar hoe ziet dat in de praktijk eruit? In dit interview vertelt Sabine Bruijnincx van de Wereldhavendagen alles over de eerste stappen die de organisatie heeft gezet, de uitdagingen, en de samenwerking binnen de Duurzame Deal. Het evenement trekt honderdduizenden bezoekers en is daarmee het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. Tijdens het eerste weekend van september ontdekken bezoekers dat de Rotterdamse haven anno 2023 niet alleen veel mogelijkheden biedt voor een carrière, maar ook een veilige, slimme, duurzame en leefbare plek is.

De Wereldhavendagen heeft in 2022 de eerste stappen gezet om haar publiek te informeren en inspireren over duurzaamheid in de haven. Kan je hier meer over vertellen? 

De eerste stappen op het gebied van communicatie en bewustwording zijn inderdaad gezet – maar nog op kleine schaal. De energietransitie en verduurzaming in de haven kent veel vooruitstrevende initiatieven. Als de Wereldhavendagen willen wij deze toepassingen, en de haven van de toekomst, meer en meer aan het publiek laten zien. Zo hebben wij een samenwerking met de Watertaxi Rotterdam, die naast de inzet van elektrische watertaxi’s nu ook een watertaxi aangedreven op waterstof kunnen inzetten. Of het toevoegen van de E1 Powerboats als onderdeel van de shows op het water tijdens de Wereldhavendagen. Hiermee bieden wij een platform voor innovatie in de maritieme sector en nemen het publiek mee in de toekomst van de scheepvaart. Daarnaast willen we de stappen naar een toekomstbestendig evenement ook laten zien. Zo is in 2022 een samenwerking met GoSharing gestart, waardoor het team zich tijdens de productie met elektrische scooters en fietsen verplaatst.

Jullie hebben deels gebruik gemaakt van netstroom met batterijen, hoe hebben jullie dit aangepakt?

Met de hulp van Zap Concepts bewegen wij ons steeds meer richting onze ambitie van een geheel stikstofvrij, of nog beter: uitstootvrij, energieverbruik. Zo zijn 2 van de 3 productielocaties afgelopen jaar voorzien van batterypacks (geleverd vanuit onze vaste stroomleverancier) in combinatie met vaste netaansluiting. Dit gaan wij de komende jaren verder uitbouwen.  Toch blijkt er hier wel behoefte aan heldere nationale regelgeving of duidelijke lokale regelgeving.

Waar lagen de grootste uitdagingen?

Er is geen landelijke regelgeving voor het inzetten van de genoemde battery packs, waardoor er per regio geadviseerd wordt. Dat betekent ook dat veiligheidsregio’s per regio een ander advies kunnen uitbrengen. Er is snel een eenduidig beleid nodig om goede stappen te kunnen maken op dit gebied!

Hoe gaat de samenwerking binnen deze deal?

Met zowel Rotterdam Festivals als de gemeente is veel samengewerkt om verschillende acties tot stand te laten komen. Met de andere organisatoren binnen de Duurzame Deal wisselen via de werkgroep van de Green Deal kennis er evaringen uit – en leggen wij, samen met de andere organisaties duurzame ideeën voor aan de gemeente. Zo is de inzet van battery packs in de stad tijdens de Wereldhavendagen écht een gevolg van dit samenwerkingsverband.

Waar gaat de organisatie de komende jaren mee aan de slag?

Onze focus ligt op het reduceren van traditionele aggregaten, zodat er een schoner stroomplan komt te liggen. Ook wordt de samenwerking met schoon vervoer voortgezet en willen we stappen maken in de verduurzaming van onze publieks- en crewcatering. Wij onderzoeken de behoeften van het publiek hierin en kijken naar de mogelijkheden die de cateraars daarin kunnen bieden – denk aan lokaal inkopen, het vegetarische aanbod uitbreiden, en circulaire materiaalstromen creëren om afval te verminderen. Ook vragen we ons publiek ieder jaar om met de fiets, het OV of te voet naar het evenement te komen. Als je meer wilt weten, neem dan vooral een kijkje op onze website!

Welke tips wil je andere (Rotterdamse) organisatoren meegeven?

Maak een goed stappenplan met realistische doelen. De ambitie om duurzaam te zijn is goed, maar het proces ernaartoe is vaak complexer. Het delen van de stappen die gezet zijn met je stakeholders, is goed, maar daarbij is het ook goed om te erkennen dat niet alles ineens duurzaam is. De kansen zitten vooral in het delen van de kennis en het samen optrekken in duurzame initiatieven. 

Over de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen in Rotterdam trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers en is daarmee het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland. De 46e editie staat gepland op 1, 2 en 3 september 2023, met talloze bedrijven en schepen die zich presenteren, activiteiten langs de kades  en excursies over land en water in en om de haven. Bezoekers ontdekken dat de Rotterdamse haven anno 2023 een veilige, slimme, duurzame en leefbare plek is en talloze mogelijkheden biedt voor een carrière. De hoofdsponsors van de Wereldhavendagen zijn Port of Rotterdam en Rotterdam Festivals. De Koninklijke Marine is hoofdpartner. Kijk voor meer informatie over sponsors, partners, vrienden en deelnemers van de Wereldhavendagen op wereldhavendagen.nl.

Over de totstandkoming van de Rotterdamse Duurzame Deal Evenementen 

In december 2018 is de motie ‘Green Deal or No Deal’ aangenomen in de Rotterdamse gemeenteraad. Hiermee verzocht de raad het college in overleg met de evenementenorganisatoren zich in te zetten voor het realiseren van een ‘Green Deal’ tussen evenementenorganisatoren en de gemeente met als doel een breed gedragen plan voor een zo duurzaam mogelijk evenementenbeleid, inclusief het realiseren van de benodigde voorzieningen. 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het nieuwe beleidskader evenementen vastgesteld. In het nieuwe beleid is het verduurzamen van evenementen een van de ambities. Twaalf evenementenorganisatoren, Rotterdam Festivals en Gemeente Rotterdam hebben zich samen met Green Events ingezet om te komen tot een Duurzame Deal Evenementen & Festivals. Deelnemende organisatoren aan de Duurzame Deal zijn Blijdorp Festival, DÂK, I Love Urban, JMR Event MakersMetropolisMotel Mozaïque, Oranjebitter, RSC/RVSV, Stichting de Loodsen, TOFFLER, de Wereldhavendagen. Green Events begeleidt deze transitiegroep in een driejarig verduurzamingstraject om hun groene ambities en doelstellingen te realiseren door middel van onder andere werksessies en workshops. 

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com