TOP

Vierdaagsefeesten deelt eerste resultaten bekersysteem: 58% werd volledig gerecycled

Dit bericht werd oospronkelijk geplaatst via Vierdaagsefeesten en is hier te vinden.
We zijn ontzettend trots op dit eerste resul­taat van 58%. Een geweldig com­pli­ment aan alle bezoek­ers en alle onderne­mers die het sys­teem hebben omar­md, dank jul­lie wel! Dit betekent een enorme stap vooruit om onze afval­berg te verkleinen. Na dit eerste suc­ces, hopen we op ieders medew­erk­ing om vol­gend jaar het per­cent­age gere­cy­clede bek­ers nog flink hoger te krijgen. 
Nog niet eerder werd een recy­clesys­teem voor soft­cup bek­ers op zo’n grote schaal ingevo­erd. Al onze 46 podia en 124 ter­rassen deden mee aan het­zelfde sys­teem, waar­bij de bezoek­er 50 cent extra betaalde bij het eerste drankje, en ver­vol­gens de gebruik­te bek­er kon inwis­se­len voor een nieuwe bij een vol­gende bestelling.

De resultaten

Gezamenlijk werd er 21.760 kilo gebruikte plastic bekers gescheiden ingezameld achter de bar, dit zijn 7 vrachtwagens vol. De bekers zijn in de fabriek verwerkt tot nieuwe grondstof. Van deze granulaatkorrels kunnen weer 2,4 miljoen nieuwe bekers worden gemaakt.

Daarnaast werd ongeveer 15.000 kilo plastic uit rest- en veegafval gehaald, zo’n 40% van het totaal. Door deze nascheiding werden er nog verschillende soorten plastic en blik uitgefilterd, waarvan niet opnieuw bekers kunnen worden gemaakt, maar die wel kunnen worden verwerkt tot andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld plastic emmers.

Die overige twee procent? Die hebben mensen waarschijnlijk mee naar huis genomen of zijn buiten het vergunningengebied in prullenbakken onderweg naar huis beland.

Reac­ties van het publiek

Hoewel er vooraf wis­se­lende reac­ties waren, regende het al na de eerste dag van de Vier­daagse­feesten com­pli­menten. Men waardeerde het enorm dat de stad zoveel schon­er was. Bin­nen­stads­be­won­ers ervaar­den ook min­der gelu­idsover­last, omdat het krak­ende gelu­id van het lopen over stapels plas­tic sterk was ver­min­derd. Uit een onafhanke­lijke bezoek­ersmon­i­tor onder bij­na 600 feestgangers bleek dat 81% van de bezoek­ers tevre­den was over het nieuwe bek­er­sys­teem. 72% van de bezoek­ers gaf aan 50 cent een pri­ma bedrag te vin­den voor de beker.

De toekomst

Ook De 4Daagse deed afgelopen zomer mee met het systeem op start- en finishterrein De Wedren en militair kamp Heumensoord. Zowel de Vierdaagsefeesten als De 4Daagse gaan volgend jaar door met dit systeem en blijven hier gezamenlijk in optrekken. De verwachting is ook dat het bezoekers en barpersoneel volgend jaar nog makkelijker af gaat omdat ze beter bekend zijn met het systeem.

Volgens wet- en regelgeving moet het percentage volledig gerecyclede bekers in 2024 op 75% liggen, waarna het ieder jaar met 5% moet oplopen. Er is dus nog een weg te gaan om het percentage van 58 te laten stijgen. Ondernemers uit de stad, die voor 90% positief zijn over het invoeren van een gezamenlijk bekersysteem volgens onze enquête, zien net als wijzelf nog genoeg verbeterpunten voor de implementatie. Met aanvullend gescheiden inzameling bij de toiletten en na afloop van het programma bij uitgangen van pleinen, hopen wij het de bezoeker volgend jaar nog makkelijker te maken. Het argument dat we groot, publiek en complex zijn is voor ons geen reden om geen werk te maken van verduurzaming. Afgelopen zomer heeft bewezen dat het publiek hier echt aan mee wil werken. Met hun hulp en met alle ervaring van het afgelopen jaar moet dat in de toekomst zeker gaan lukken!

 

 “De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat ook de laatste beker van de avond niet op de grond belandt.”

Hoe hoog is de recyclingpercentage van jouw evenement?

Vanaf 1 januari 2024 moeten evenementenorganisatoren bekers en voedselverpakkingen hergebruiken, of hoogwaardig recyclen (75% in 2024, jaarlijks met 5% oplopend tot 90% in 2027).

Meer weten over de aanpak van de Vierdaagsefeesten?

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com