TOP

Van afval- naar grondstoffenmanagement: afval is waardevol

In een circulaire economie verschuift afvalmanagement naar grondstoffenmanagement. Leonie Boon is als grondstoffen expert bij Green Events betrokken bij Plastic Promise en helpt drankmerken en eventorganisatoren bij het maken van een grondstoffenplan. We vroegen Leonie hoe de verschuiving van afvalmanagement naar grondstoffenmanagement eruit ziet en naar tips voor eventorganisatoren die plastic gescheiden willen houden en om willen zetten naar een waardevolle grondstof.

Geen afvalmanagement maar grondstofmanagement, leg eens uit.. wat is het verschil?

In de circulaire economie praten we liever niet meer over afval. Afval is in deze tijd niet meer het einde van een cyclus, maar juist de start van een nieuw begin. Afval bestaat namelijk uit waardevolle grondstoffen, die veelal gekenmerkt worden door schaarste en een basis zijn voor nieuwe producten. We hebben het daarom niet meer over afval, maar juist over grondstoffen zodat het afval automatisch een waarde krijgt. Op deze manier gaat men er anders naar kijken. Afval wordt vaak nog geassocieerd met viezigheid, iets wat we vooral niet willen laten zien. Maar grondstoffen zijn juist schoon en waardevol. Gelukkig werkte we dit jaar met Green Events al samen met evenementenorganisaties zoals DGTL, Amsterdam Open Air, Loveland, Dockyard, Awakenings, Welcome to the Future en Mysteryland die de stap van afval naar grondstoffenmanagement genomen hebben.

Hoe werkt een grondstoffenplan en wat is jouw rol?

Als grondstoffen manager begeleid ik eventorganisatoren met als doel om zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk grondstoffen te creëren. Dit klinkt makkelijker dan het is werkelijkheid is. Door mijn ruime ervaring in de afval- en grondstoffenbranche gecombineerd met de evenementen- en schoonmaakbranche weet ik wat een eventorganisator nodig heeft om zo’n ideale situatie te kunnen realiseren. Aan de ene kant is er een nieuwe werkwijze nodig vanuit deze partijen. Eentje die vooral gericht is op een grondstoffengedachte en transparantie. En aan de andere kant is er een goede inventarisatie nodig van de materialen die het evenement binnenkomen en hoe deze er weer uitgaan: “wordt het afval of een grondstof?” Op basis van deze inventarisatie adviseren we de organisatie om keuzes te maken gebaseerd op het principe van Reduce, Reuse, Recycle. Aan de hand van deze keuzes volgt er een gedetailleerd inzamelplan. Door je festival in zones te verdelen, zoals horeca, food court, productie, en entree heb je per zone goed in beeld welke grondstoffen hierin vrijkomen en hoe je deze wil inzamelen/verzamelen. Een goede afstemming met alle betrokken partijen is hierin noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken met de schoonmaakpartij en grondstoffeninzamelaar over de gewenste werkwijze, verantwoordelijkheden, monitoring en verwerking.

We zagen afgelopen festivalseizoen verschillende recycling- en inzamelingssystemen, welke is volgens jou het meest succesvol?

Naast het gebruik van hardcups, afval voorkomen heeft natuurlijk de voorkeur, word ik zelf heel blij van implementatie van een inzamelingssysteem met statiegeld op softcups, flesjes en overige drankverpakkingen. Het invoeren van een dergelijk systeem zorgt voor een schone monostroom, van één soort materiaal, waardoor deze hoogwaardig recyclebaar is. Acht jaar geleden droomde ik ervan dat een beker weer een beker kon worden. En dat kan nu eindelijk.

Door de invoer van een statiegeldsysteem in samenwerking met een embossed logo: een logo in de beker getanst zonder inkt, kan dit materiaal rechtstreeks naar de eindverwerker, die het direct als grondstof voor nieuwe bekers kan verwerken. Daarnaast vergroot je op deze manier de bewustwording bij de bezoeker om op een goede manier met hun beker om te gaan. Een voorwaarde is wel dat deze bekers van PET/rPET gemaakt zijn omdat voor bekers van andere materialen deze mogelijkheden (nog) niet bestaat.

Waar zie jij nog kans op verbetering en wat zou jij nog anders willen zien?

In de praktijk zie ik dat afvalpartijen nog niet altijd gewend zijn om vanuit een grondstoffen gedachte te opereren en daarbij dus te denken; wat wil mijn klant en hoe kan ik hieraan bijdragen? Dit maakt het voor eventorganisatoren lastig om bepaalde doelstellingen te behalen. Daarnaast zou ik graag zien dat composteerbare disposables op industriële wijze kunnen worden gecomposteerd. De zoektocht hiernaar is bijna mijn levenswerk geworden. Gelukkig vond ik dit jaar een bedrijf die een aantal pilots met deze materialen wilden doen. Er is ook al een uitvinding gedaan met een mobiele composteermachine, die naast etensresten ook disposables on site kan composteren. De machine werkt goed, maar het is niet voor iedere organisator financieel haalbaar om deze in te zetten.

Wat is je advies voor organisatoren die hun plastic willen gaan recyclen?

Om plastic hoogwaardig te laten recyclen is het noodzakelijk om monostromen te creëren. Dit betekent: zorg zoveel mogelijk voor één soort plastic wat apart ingezameld wordt. Bij een bar mag bijvoorbeeld folie van trays niet bij de PET flesjes en bekers terecht komen omdat dit niet hetzelfde soort plastic is. Het creëren van volume is ook belangrijk. Bekijk daarom of het mogelijk is om met collega organisatoren samen te werken.

Mede-oprichter en eigenaar van Green Events en projectmanager Plastic Promise

laura@greenevents.nl