TOP

GDCF en ADE Green genoemd in Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Welke rol spelen festivals volgens de Rijksoverheid in de transitie naar een Circulaire Economie? Ze zijn in ieder geval niet onbelangrijk – dat weet iedereen die in het reeds gepubliceerde Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 doorbladerde naar pagina 34.

Hier wordt niet alleen genoemd dat zich 23 organisaties aansloten bij de Green Deal Circular Festivals tijdens ADE Green 2022 – ook de inspanningen van de betrokken festivals wordt verder toegelicht: “Festivals zijn niet alleen een bakermat voor circulaire ideeën en innovaties. Met hun grote aantal bezoekers en gedefinieerde duur en ruimte bieden festivals de perfecte plek om duurzaamheidsinnovaties te testen en mensen en sectoren te inspireren. Ze blijken daarmee een belangrijke proeftuin voor de implementatie van circulaire en klimaatneutrale werkwijzen.”

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

De volledige beleidsnota ‘ is hier te downloaden.

Driving environmental & social change in the event industry

luisehartel@gmail.com